LEED сертификат – какво представлява и какви са ползите от него

LEED сертификат – какво представлява и какви са ползите от него

LEED или „Leadership in Energy and Environmental Design“ представлява програма за сертифициране на зелени сгради, която се използва по целия свят.

За получаването на този сертификат се изисква покриването на редица специфични изисквания и норми, а сградите, които го получат, повишават цената си многократно.

Като част от борбата с климатичните промени, LEED сертификатът се смята за много важна част в изграждането на по-зелена и щадяща околната среда инфраструктура.

Тъй като този сертификат е тясно специализиран, той все още не е достатъчно познат за широката публика, правейки го непопулярен като термин.

В този материал в блога на Harmony Suites ще се фокусираме именно върху тази тема, разкривайки на вас, нашите читатели, повече подробности и информация за LEED, още повече като компания, която е построила първата сграда с такъв сертификат у нас.

Какво представлява LEED сертификатът

Преди близо 20 години, Съветът на САЩ за зелено строителство (USGBC) създава LEED сертификата в отговор на вече приетата нужда от конкретни и утвърдени стандарти, както и верификация от трета, независима страна, на сградите, за да могат те да бъдат считани за „зелени“ или природосъобразни.

LEED е програма за сертификация, която се фокусира основно върху нови, търговско ориентирани строителни проекти и базирана на точкова система.

Колкото повече точки получите, толкова по-висок ще бъде вашият рейтинг. Придобиването на LEED сертификат може да коства значително по-високи инвестиции от страна на инвеститора или строителната фирма, но може и да спести сериозни суми в дългосрочен план под формата на държавни и местни данъчни облекчения и по-високи наеми, както и редица други предимства.

По замисъл създаден, за да помогне в мисията за постигане на „по-зелена“ планета, LEED е добре познат инструмент, който може да бъде използван максимално ефективно по предназначение, да бъде капитализиран за финансова изгода, или двете.

Естествено, едното не е задължително да отменя другото, но е неоспорим факт, че подобен сертификат помага, стимулира и насочва инвеститорите към по-високи цели, които са полезни за околната среда и планетата.

Какви са изискванията за LEED

Изискванията за получаването на подобен сертификат са посочени в уебсайта на Съвета на САЩ за зелено строителство и всеки е свободен да се запознае с тях.

Важно е да се уточни, че този сертификат се издава само и единствено за сгради, а не за компании – всяка компания може да сертифицира своята сграда за LEED, без да е нужно да притежава лично такава акредитация и, разбира се, ако покрива изискванията на USGBC.

Сертифицирането за LEED включва четири основни стъпки. Първата от тях е регистрирането на проекта чрез попълване на ключови формуляри и извършване на изискуемо плащане.

Следва кандидатстване за LEED сертификат чрез предаване на попълнените формуляри и прилагане на платежен документ.

Кандидатурата ви за LEED следва да бъде прегледана от GBCI – американска организация, която предоставя независима акредитация и верификация на няколко рейтингови системи свързани със строителния сектор.

Финалната стъпка е получаването на решението за сертифициране, в което ще бъде посочено дали вашият проект е одобрен или отхвърлен.

Какви са ползите от сгради, които са LEED сертифицирани

Връчването на LEED сертификат означава много неща за една сграда, но най-вече това я определя като полезна за околната среда.

Сградите, които притежават този сертификат, са енергийно ефективни, консумират по-малко вода, предлагат по-добро качество на въздуха и използват материали, които в по-голямата си част са щадящи към природата.

Във времена, в които теми като климатичните промени и опазването на околната среда стават все по-актуални и обсъждани, изграждането на сгради, които са екосъобразни е посока, която все повече строителни компании започват да следват.

LEED сертификатът е полезен стимул в общата екологична кауза и като такъв се превръща в стремеж на най-сериозните инвеститори.

Като компанията, която е построила първата сертифицирана по LEED сграда в България, ние от HarmonySuites добре разбираме значимостта и важността на екосъобразното строителство и сме устремени към това да наложим тази линия в новите проекти в София, които подготвяме.

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Pinterest